Gudbrandsdalen

De tre store dalførene øst i Norge er Gudbrandsdalen, Valdres, og Østerdalen. Gudbrandsdalen og Østerdalen er de to hovedårene som leder fra den gamle hovedstaden Trondheim til den nye, Oslo, og dermed binder landet sammen fra sør til nord.

gudbrandsdalenGudbrandsdalen ligger i innlandsfylket Oppland, og strekker seg fra den store innsjøen Mjøsa helt opp til Lesjaskogsvatnet, med en høydeforskjell på nesten 500 meter og en avstand mellom de to punktene på godt over 200 km. Elva som renner gjennom dalføret kalles for Gudbrandsdalslågen, og dalene langs denne elvas sideelver kaller for sidedaler av Gudbrandsdalen.

Hele tolv kommuner hører til dalføret, og disse har et areal på over 15 000 kvadratkm, eller som et gjennomsnittlig fylke i Norge. Befolkningstettheten er imidlertid ikke veldig høy, selv om det er tre mindre byer i dalen (Otta, Vinstra, og Lillehammer). Av disse er det bare Lillehammer som er noen egentlig by, med rundt 20 000 innbyggere. I alt bor det litt over 70 000 mennesker i området.

For mange er Gudbrandsdalen derfor mer kjent for å knytte landet sammen en for de få severdighetene og turistmålene som finnes i området. Det gjelder særlig fordi Europavei 6, vanligvis bare kalt E6, går gjennom dalen. Dette er ved siden av E18 kanskje den best kjente veien i Norge. Det er også andre viktige veier som går her, som Rv 15 gjennom Ottadalen mot Nordfjord og E 136 østover fra Dombås. Det går også jernbane gjennom disse områdene.

GUDBRANDSDALEN OG OL

Gudbrandsdalen fikk internasjonal oppmerksomhet i forbindelse med at det ble arrangert vinter-OL på Lillehammer i 1994. Lekene var en stor suksess, og blir av noen betraktet som det beste vinter-OL gjennom tidene. Senere har også serien Lilyhammer reist distriktets profil både i inn- og utland. Dalen er imidlertid mye mer enn E6 og Lillehammer, det er vakker natur og mye interessant å oppleve i dette sagnomsuste dalføret.